Sempozyum Hakkında

Uluslararası Amasya Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyumu - I, hibrit (yüzyüze ve çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecektir. 

 

Sempozyuma katılım ücretsizdir. 

Bildiri özetleri ve bildirilerinin tam metinleri kabul edilen katılımcıların sempozyum süresindeki konaklamaları, düzenleme heyeti tarafından karşılanacaktır. 

Her bir bildiri için yalnızca bildiriyi sunacak katılımcının konaklaması, düzenleme heyeti tarafından karşılacaktır.