Sempozyum Hakkında

Uluslararası Amasya Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyumu - I, hibrit (yüzyüze ve çevrimiçi) olarak gerçekleştirilecektir. 

 

Sempozyuma katılım ücretsizdir. 

Bildiri özetleri ve bildirilerinin tam metinleri kabul edilen katılımcıların sempozyum süresindeki konaklamaları, düzenleme heyeti tarafından karşılanacaktır.