Kayıt Bilgileri

Sempozyuma katılım ücretsizdir. 

Sempozyuma özet bildiri gönderen araştırmacıların kayıt için ayrıca bir işlem yapması gerekmemektedir.